Interkerkelijk Kenniscentrum

Bron voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk
Ontdek het IKC zelf!

1/6

Catechese

Catechese

Het is een Bijbelse opdracht om de grote daden van de HEERE van generatie op generatie door te geven. De catecheet mag dit met overtuiging, liefde, geloof en verwachting doen.

Het is een verantwoordelijke taak om onze jongeren de kennis van God en Zijn Woord voor te houden, door te geven en er met hen over te spreken. Ook verschillen in leeftijd en type jongeren vragen de nodige inzet van de catecheet. Het IKC rust catecheten toe om op een Bijbelse en eigentijdse manier met de jeugd in gesprek te zijn en bij een open Bijbel samen te zoeken naar de wil van de Heere.

Bij deze pijler hoort het volgende label:

2/6

Evangelisatie

Evangelisatie

'Zo is het ook niet de wil van uw Vader, die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat.'

Naast kinderen en jongeren in de kerk, zijn er nog meer kinderen en jongeren die God niet kennen en zelfs niet van Hem gehoord hebben. Het is ons doel om alle kinderen te bereiken en hen in contact te brengen met de boodschap van het Evangelie. Daarom ondersteunt het IKC gemeenten bij het vormgeven van missionair (kinder)werk.

Bij deze pijler horen de volgende labels:

3/6

Jongeren

Jongeren

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Dit gezegde is wel bijzonder van toepassing op de kerk. God is immers de God van het verbond en werkt van generatie op generatie. Vanuit deze verantwoordelijkheid mogen we in navolging van de grote Herder jongeren binnen de gemeente en daarbuiten leiden en weiden in de grazige weiden van Gods Woord.

We willen hen toerusten en vormen om als christen in onze samenleving te staan.

Bij deze pijler horen de volgende labels:

4/6

Kinderen

Kinderen

‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet.’

De kindertijd is de beste tijd van je leven om tot geloof te komen; een kind dat de Heere leert kennen, heeft (menselijkerwijs gesproken) nog een heel leven voor zich om voor de Heere te leven. Het IKC rust ambtsdragers en leidinggevenden toe en ondersteunt hen bij het werk en de zorg voor kinderen.

Bij deze pijler horen de volgende labels:

5/6

Opvoeding

Opvoeding

Ouders zijn de belangrijkste influencers van kinderen.

De invloed van ouders op de vorming van hun kinderen is groot. Het verlangen van het IKC is dat ouders hun kind(eren) niet alleen liefhebben, maar die liefde ook laten zien. Kinderen moeten in hun ouders beleven wat echte liefde is. De bekende theoloog Kohlbrugge zei eens: ‘De ouders zijn de handen van God om hun kinderen op de juiste manier groot te brengen’. Het IKC ondersteunt ouders bij de geloofsopvoeding van de kinderen.

Bij deze pijler hoort het volgende label:

6/6

Toerusting

Toerusting

‘God vraagt niet of je geschikt, maar of je beschikbaar bent’.

In de gemeenten zijn er vele ambtsdragers en leidinggevenden die beschikbaar zijn. Zij willen dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk. Samen werken we aan hun toerusting, om dit mooie werk op bekwame wijze te kunnen doen.

Bij deze pijler horen de volgende labels:

Nieuws

31 mei 2024

IKC ondersteunt gezin in zingen van psalm en geestelijk lied

In de breedte van de gereformeerde gezindte staat het zingen in gezinnen onder druk. Om de rijke inhoud van psalmen en geestelijke liederen …

Lees verder
28 mei 2024

Spoor jongere in kerk aan tot omkeer en navolging

Reformatorische kerken kunnen hun voordeel doen met het recent gepubliceerde rapport Jeugdwerktrends van Kerkpunt. De trends die het rapport schetst, …

Lees verder
13 mei 2024

Doopbox geeft kerkenraden middel in handen voor opvoedingsondersteuning

Met de nieuwe doopbox van Geloofwaardig opvoeden en Woord en Daad kunnen kerkenraden doopouders voorzien van waardevolle handreikingen voor de …

Lees verder

Trends en ontwikkelingen

Groeiende eenzaamheid onder jongeren

Ik heb eigenlijk geen vrienden met wie ik omga. Elke poging tot contact met nieuwe mensen mislukt of bloedt na een aantal maanden dood. Ik weet …

Gender identiteit - gesprek aan de keukentafel

Lange wachttijden in de transgenderzorg, met opvallend veel tienermeisjes die denken transgender te zijn. De zorgen die Gerdien Lassche van …

Toename zelfdoding onder jonge mannen

Forse groei van aantal zelfdodingen onder jonge mannen. 'De vraag is: komt het door corona?'

Ontlezing onder jongeren of niet?

Jongeren lezen wél! Maar het liefst in het Engels. Kijk maar op BookTok.

Steun ons

Het IKC is afhankelijk van een trouwe en meelevende achterban. Dankzij gebed, betrokkenheid en financiële steun kunnen wij ons werk doen. Wij mogen onze gaven en talenten inzetten om de kinderen en jongeren de weg te wijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat is onze missie.

Het IKC is afhankelijk van steun uit het christelijke bedrijfsleven. Een groeiende groep betrokken ondernemers maakt het mogelijk dat wij dagelijks kunnen werken om het hart van álle kinderen en jongeren.

We zoeken ondernemers, die net als wij, hart hebben voor kinderen en jongeren in en buiten de kerk.

Feiten en cijfers

800

Kerkelijke gemeenten

Een groot aantal kerkelijke gemeenten, scholen en evangelisatieprojecten, maakt gebruik van ons (toerustings)aanbod.

320

Vrijwilligers

We werken met ruim 320 vrijwilligers, 60 freelancers en 42 vaste medewerkers met verschillende achtergronden en disciplines.

150233

Producten

Jaarlijks worden er duizenden producten afgenomen en ingezet in het kinder- en jongerenwerk.

Netwerk-organisatie

Samenwerken met degenen met wie we ons verbonden weten.

Het IKC onderscheidt zich op kwaliteit en inhoud, niet op naam of kerkverband. Daarom werken we samen met iedereen met wie we ons geestelijk verbonden weten. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de boodschap van het Evangelie zullen horen, zodat zij van dood levend worden en hun eeuwige redding zullen vinden in de Heere Jezus Christus.