Onderwijs aan jongeren

Catechese

Just Read It!: Centrum voor Catechese

Vanuit het IKC wordt Just Read It! ondersteund. Just Read It! is het centrum voor catechese. Het doel is om catecheten zo goed mogelijk toe te rusten en te ondersteunen om dit onderwijs aan het hart van jongeren te brengen.

Just Read It! biedt catecheten materiaal en toerusting aan met het doel dat jongeren de God van hun Doop gaan belijden. Catechisatie is onmisbaar.

Wat biedt Just Read It!:

  • Toerusting: kennis delen, maar ook ondersteuning op maat als dat nodig is.
  • Cursus: een gratis online basiscursus catechese voor startende catecheten.
  • Methode: een vijfjarige lesmethode waarin de Bijbel centraal staat.
  • Catechetenpool: Just Read It! biedt catecheten aan via de catechetenpool.

Bijna alle materialen en diensten van Just Read It! zijn gratis. Dat is alleen mogelijk dankzij donaties. We willen heel graag dit gratis blijven aanbieden. Wil je ons hierbij steunen?

Bij deze pijler hoort het volgende label: