Overzicht van onze

Nieuwsartikelen

10 maart 2023

IKC ondersteunt christelijke ouder met platform Geloofwaardig opvoeden

Voor iedereen die ernaar verlangt dat kinderen en jongeren de Heere Jezus (leren) kennen een eigen platform. Dat was de droom waarmee we met het IKC …
23 december 2022

IKC traint jongerenwerkers GGiN

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaf deze week vanuit het IKC-label Goed in vorm een workshop aan de redactie van Nabij jou, het nieuwe …
17 november 2022

Rapport seksueel geweld vraagt aandacht voor preventie

Ruim een op de drie meiden en een op de zeven jongens krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op het gebied van preventie valt nog …
13 oktober 2022

IKC-expert wil aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

Kenniscentrum Rutgers signaleert dat jongeren behoefte hebben aan een veilige schoolsetting om seksualiteit bespreekbaar te maken. …
29 september 2022

Didactiek godsdienstonderwijs professionaliseert met gereedschapskist

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaat in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) …
24 juni 2022

TUA en IKC gaan samenwerken

Vanaf september 2022 gaan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) een inhoudelijke …
15 juni 2022

Terugblik toerustingsavond 'Geloofwaardig Opvoeden'

‘Wees een steun voor andere ouders!’ hield prof. dr. A. de Muynck de ouders in Sliedrecht voor. Zo’n 60 ouders waren gisteravond aanwezig op de zesde …
18 maart 2022

Evangeliestek vertaalt producten in het Oekraïens

Dineke van der Wilt, missionair kinderwerker bij Evangeliestek: “We vinden het mooi om de materialen die we hebben, beschikbaar te stellen in een …
9 december 2021

Gezamenlijk missionair kinderwerker met De Wegwijzer

De Christelijke Gemeente De Wegwijzer te Almere en Evangeliestek van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaan samenwerken. Zij gaan zich samen …
17 november 2021

Inspireren met storytelling

Storytelling wordt steeds meer gebruikt als communicatiemiddel in de overdracht van kennis. Om in de huidige beeldcultuur dichtbij jongeren komen en …
25 oktober 2021

LCJ, HJW en BHZ werken samen binnen Interkerkelijk Kenniscentrum

In de praktijk werkten de afgelopen jaren Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) …
9 oktober 2021

Kerken, word wakker voor nood jongeren!

Ruziën over bijzaken is een luxe die we ons niet kunnen permitteren. De geestelijke nood onder jongeren is te groot. De kerk moet liefdevol worden …