Overzicht van onze

Nieuwsartikelen

31 mei 2024

IKC ondersteunt gezin in zingen van psalm en geestelijk lied

In de breedte van de gereformeerde gezindte staat het zingen in gezinnen onder druk. Om de rijke inhoud van psalmen en geestelijke liederen …
28 mei 2024

Spoor jongere in kerk aan tot omkeer en navolging

Reformatorische kerken kunnen hun voordeel doen met het recent gepubliceerde rapport Jeugdwerktrends van Kerkpunt. De trends die het rapport schetst, …
13 mei 2024

Doopbox geeft kerkenraden middel in handen voor opvoedingsondersteuning

Met de nieuwe doopbox van Geloofwaardig opvoeden en Woord en Daad kunnen kerkenraden doopouders voorzien van waardevolle handreikingen voor de …
20 maart 2024

IKC zet verslavingsproblematiek jongeren op de kaart

Jongerencommunity BasiC, onderdeel van het IKC, vraagt samen met Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Chris & Voorkom in de Week van Verslaving …
29 februari 2024

Nieuwe webshop IKC dienstbaar aan kinder- en jeugdwerk vanuit de kerk

Tien partners die actief zijn in het kinder- en jeugdwerk binnen de gereformeerde gezindte, hebben in februari een gezamenlijke webshop gerealiseerd. …
17 januari 2024

IKC-werkers verzorgen hart kind en jongere liefdevol

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) is te vergelijken met een kas. Het IKC is een plek waar kinder- en jongerenwerkers, samen met werkers vanuit …
8 september 2023

IKC ondersteunt zondagsschool in ontwikkeling kerstviering

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) voorziet zondagsschoolleidinggevenden voortaan jaarlijks van geschikte ingrediënten voor een kerstviering. Met …
25 juli 2023

Oprichting IKC blijkt stap in de goede richting

De oprichting van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) markeerde een veelbelovend begin van het toekomstige werk onder kinderen en jongeren binnen …
29 juni 2023

Geestelijke nood onder jongeren groeit

Binnen het IKC wordt gezien dat steeds meer christelijke jongeren pastorale hulp nodig hebben. Stichting Chris en Voorkom! luidde op 22 juni de …
26 juni 2023

Jongerenwerkers IKC zetten in op persoonlijk contact

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) ondersteunt projecten waarin direct contact wordt gelegd met jongeren. Onlangs organiseerden jongerenwerkers …
10 maart 2023

IKC ondersteunt christelijke ouder met platform Geloofwaardig opvoeden

Voor iedereen die ernaar verlangt dat kinderen en jongeren de Heere Jezus (leren) kennen een eigen platform. Dat was de droom waarmee we met het IKC …
23 december 2022

IKC traint jongerenwerkers GGiN

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaf deze week vanuit het IKC-label Goed in vorm een workshop aan de redactie van Nabij jou, het nieuwe …
17 november 2022

Rapport seksueel geweld vraagt aandacht voor preventie

Ruim een op de drie meiden en een op de zeven jongens krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op het gebied van preventie valt nog …
13 oktober 2022

IKC-expert wil aandacht voor seksuele vorming in onderwijs

Kenniscentrum Rutgers signaleert dat jongeren behoefte hebben aan een veilige schoolsetting om seksualiteit bespreekbaar te maken. …
29 september 2022

Didactiek godsdienstonderwijs professionaliseert met gereedschapskist

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaat in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) …
24 juni 2022

TUA en IKC gaan samenwerken

Vanaf september 2022 gaan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) een inhoudelijke …
15 juni 2022

Terugblik toerustingsavond 'Geloofwaardig Opvoeden'

‘Wees een steun voor andere ouders!’ hield prof. dr. A. de Muynck de ouders in Sliedrecht voor. Zo’n 60 ouders waren gisteravond aanwezig op de zesde …
18 maart 2022

Evangeliestek vertaalt producten in het Oekraïens

Dineke van der Wilt, missionair kinderwerker bij Evangeliestek: “We vinden het mooi om de materialen die we hebben, beschikbaar te stellen in een …
9 december 2021

Gezamenlijk missionair kinderwerker met De Wegwijzer

De Christelijke Gemeente De Wegwijzer te Almere en Evangeliestek van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaan samenwerken. Zij gaan zich samen …
17 november 2021

Inspireren met storytelling

Storytelling wordt steeds meer gebruikt als communicatiemiddel in de overdracht van kennis. Om in de huidige beeldcultuur dichtbij jongeren komen en …
25 oktober 2021

LCJ, HJW en BHZ werken samen binnen Interkerkelijk Kenniscentrum

In de praktijk werkten de afgelopen jaren Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ) …
9 oktober 2021

Kerken, word wakker voor nood jongeren!

Ruziën over bijzaken is een luxe die we ons niet kunnen permitteren. De geestelijke nood onder jongeren is te groot. De kerk moet liefdevol worden …