Geloven als een kind

Evangelisatie

Evangeliestek: Centrum voor Evangelisatie

Naast kinderen en jongeren in de kerk, zijn er nog meer kinderen en jongeren die God niet kennen en zelfs niet van Hem gehoord hebben. Het is ons doel om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en in contact te brengen met de boodschap van het Evangelie.

De benadering en omgang met onkerkelijke kinderen vraagt een andere aanpak dan die van kerkelijke kinderen. Dat moeten gemeenten leren. Het verlangen is dat kinderen en jongeren tot bekering en geloof in de Heere Jezus Christus komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen.

Wat doet Evangeliestek:

  • Advies rond evangelisatiewerk: meedenken en verbinding leggen tussen mensen.
  • Toerusting: Landelijke, regionale en plaatselijke toerusting voor kinderwerkers en ambtsdragers voor en te ondersteunen in het kinderevangelisatiewerk.
  • Materiaal: het onderhouden en ontwikkelen van kinder- en tienerevangeliesatiemateriaal.
  • Cursussen en workshops: Aanbod van diverse (digitale) cursussen en workshops.

Wil je meehelpen investeren in de volgende generatie en de kerk van de toekomst?

Bij deze pijler horen de volgende labels: