Leden

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de betrokken besturen de BHZ, het HJW en het LCJ. Zij vormt de doelstellingen van de organisatie en stelt de randvoorwaarden waarbinnen deze gerealiseerd kunnen worden.

Zij vormen de bron van legitimiteit voor Toezicht en Bestuur. Om te bepalen waartoe de organisatie er is en op welke wijze er te werk gegaan wordt, formuleert de Raad van Toezicht zo goed mogelijk het belang van de aangesloten organisaties. De Raad van Toezicht verleent het Bestuur integrale eindverantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van het aan haar verleende mandaat.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onbezoldigd.