Tips en trends

13 juni 2022

Groeiende eenzaamheid onder jongeren

Ik heb eigenlijk geen vrienden met wie ik omga. Elke poging tot contact met nieuwe mensen mislukt of bloedt na een aantal maanden dood. Ik weet …
13 juni 2022

Gender identiteit - gesprek aan de keukentafel

Lange wachttijden in de transgenderzorg, met opvallend veel tienermeisjes die denken transgender te zijn. De zorgen die Gerdien Lassche van …
26 april 2022

Toename zelfdoding onder jonge mannen

Forse groei van aantal zelfdodingen onder jonge mannen. 'De vraag is: komt het door corona?'
21 april 2022

Ontlezing onder jongeren of niet?

Jongeren lezen wél! Maar het liefst in het Engels. Kijk maar op BookTok.
8 april 2022

Tieners zijn bang voor oorlog in Nederland

Bijna de helft van de 10- tot 18-jarigen in Nederland vreest dat er ook hier oorlog komt. Dat meldt UNICEF na onderzoek in maart onder ruim duizend …
3 december 2021

Jonge refo wil ruimte om eigen weg in geloof te vinden

Reformatorische jongeren zoeken op een authentieke manier naar een persoonlijke relatie met de Heere.
28 oktober 2021

‘Waarom is het voor jongeren relevant om zich te binden aan de kerk?’

Een onderzoek naar de binding van jongeren aan de kerk
28 oktober 2021

"Open houding van school richting media nodig"

Laten we als christelijke scholen open zijn naar de media.
28 oktober 2021

'Coronajaar zal jongeren op latere leeftijd nog parten spelen'

“De jongeren van nu zijn de volwassen die straks de maatschappij uitmaken” (NOS)