Ouders zijn de belangrijkste influencers van kinderen

Opvoeding

Opvoeding

De invloed van ouders op de vorming van hun kinderen is groot. Het IKC ondersteunt ouders bij de geloofsopvoeding van de kinderen.

Geloofwaardig opvoeden

  • Biedt een online platform voor ouders die hun kinderen bij een open Bijbel geloofwaardig willen opvoeden;
  • Ontwikkelt producten voor de dagelijkse geloofsopvoeding en voor bijzondere momenten zoals doop, Kerst, lijdenstijd, bid- en dankdagen;
  • Rust opvoeders in kerken en op scholen toe in geloofs-, media- en seksuele opvoeding;
  • Maakt magazines rondom bijbellezen en bidden;
  • Adviseert kerkelijke gemeenten in hoe ze aandacht kunnen hebben voor alle gezinnen.

Wil je dit werk ook ondersteunen?

Bij deze pijler hoort het volgende label: