Ouders zijn de belangrijkste influencers van kinderen

Opvoeding

Opvoeding

De invloed van ouders op de vorming van hun kinderen is groot. Het verlangen van het IKC is dat ouders hun kind(eren) niet alleen liefhebben, maar die liefde ook laten zien. Kinderen moeten in hun ouders beleven wat echte liefde is. Het IKC ondersteunt ouders bij de geloofsopvoeding van de kinderen.

In samenwerking met allerlei christelijke organisaties is het doel om ouders, kerken en scholen te inspireren. Dit doen we via het aanbod van Geloofwaardig opvoeden.

Geloofwaardig opvoeden

  • Aanbod van producten zoals gezinspakketten, bid- en dankdagproducten, handreiking rondom de doop.
  • Toerusting op actuele thema’s zoals geloofsopvoeding, mediaopvoeding en seksuele opvoeding via kerken en scholen.
  • Digitale magazines rondom bijbellezen en bidden.
  • Advies voor kerkelijke gemeenten hoe ze op diverse manieren aandacht kunnen hebben voor alle gezinnen: een meersporenbeleid is gewenst, omdat ouders verschillend zijn en verschillende behoeften hebben.
  • Online platform voor ouders waar materiaal, verwerking en toerusting wordt aangeboden met het oog op het geloofwaardig opvoeden van kinderen.

Wil je dit werk ook ondersteunen?

Bij deze pijler hoort het volgende label: