God vraagt niet of je geschikt, maar of je beschikbaar bent

Toerusting

Toerusting

Met onze toerusting maken we het verschil voor de praktijk. Dat doen we door een praktische vertaalslag te maken voor het hoofd, het hart en de handen. We hebben toerusting voor leidinggevenden, (jeugd)ambtsdragers, catecheten en evangelisatiemedewerkers.

Het doel is om ambtsdragers, leidinggevenden toe te rusten bij het werk en de zorg voor kinderen en jongeren in de kerk. Op het toerustingsplatform Goed in Vorm bieden we ook allerlei producten, materialen, verwerkingen, achtergrondsartikelen en diensten aan.

Daarnaast hebben we een speciale toerustinglijn INSPIREd voor scholen waarbij we hen maximaal ontzorgen als het gaat om o.a. burgerschaps- en persoonsvormingsthema's.

Toerustingsaanbod:

  • Aanbod van nieuwe producten, materialen, verwerkingen diensten en toerusting aan leidinggevenden, catecheten, (jeugd)ambtsdragers en evangelisatiemedewerkers.
  • Hybride toerustings- en cursusaanbod
  • Landelijke en regionale toerustingsmomenten: voor alle ambtsdragers en leidinggevenden met betrekking tot het contact en de omgang met kinderen en jongeren.
  • Scholen ontzorgen en ondersteunen: INSPIREd biedt workshops op maat aan op basis van diverse (burgerschaps)thema’s.
  • Doeners in de kerk: kennisontwikkeling en ontwikkeling van producten en diensten voor o.a. de doelgroep ‘doeners in de kerk’.

Wil je deze initiatieven ook ondersteunen?

Bij deze pijler horen de volgende labels: