Organisatie

Over het IKC

De Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) richt zich op kinder- en jongerenwerk binnen en buiten de kerk. God eren en de naaste dienen, dat is de kern van ons werk. Dit wordt zichtbaar in de wijze waarop we met elkaar omgaan, hoe we ons werk doen en hoe we samenwerken met kerken en iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen en jongeren.

Doel
Het doel van IKC is om de klassieke christelijke boodschap van zonde en genade, wet en Evangelie betekenis te geven in de wereld van kinderen en jongeren. Dat doen we op Bijbelgetrouwe, begrijpelijke en aansprekende wijze. Zowel binnen de gereformeerde gezindte als daarbuiten.

Doelgroepen
Het IKC adviseert en ondersteunt iedereen die betrokken is bij het kinder- en jongerenwerk binnen en buiten de kerk. Dat is een brede doelgroep die varieert van medewerkers en/of leidinggevenden op de zondagsschool, kinderclubs, verenigingen en evangelisatiecommissies tot catecheten en kerkenraden. Ook ouders, scholen en leraren en allen die bij de (christelijke) opvoeding betrokken zijn, kunnen bij het IKC terecht.

Samenwerking
We werken samen met iedereen met wie we ons geestelijk verbonden weten. De besturen van de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) werken samen binnen het IKC. Ons verlangen is om iedereen te dienen die zich tot de boodschap van het IKC aangetrokken voelt.

Wat doen we
Het kenniscentrum richt zich op ontwikkelingen binnen kerk, gezin, school en maatschappij. Daarbij staat het werk onder kinderen en jongeren centraal. Het centrum dient de kerken en specifieke doelgroepen met kennis en advies, diensten, producten en activiteiten.

Pijlers
Onze werkzaamheden richten zich op de 6 pijlers: catechese, evangelisatie, jongeren, kinderen, opvoeding en toerusting. We hebben de krachten gebundeld van vele organisaties en initiatieven. Deze kun je herkennen aan de labels bij elke pijler. Download de brochure over het IKC voor een samenvatting.

Heb je vragen over het werk van de organisatie? Bel of mail gerust met een van de teamleden. Neem voor vragen over het IKC contact op via het contactformulier.