Organisaties

Initiatiefnemers IKC

IKC is een samenwerkingsverband tussen Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ)

Bond Hervormde Zondagsscholen (BHZ)

De Bond van Hervormde Zondagsscholen is een vereniging op gereformeerde grondslag. Het doel van de vereniging is, om door middel van het werk op de (bij de vereniging aangesloten) zondagsscholen, de kinderen onder de beademing van Gods Woord te brengen. Deze zondagsscholen behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Ook zondagsscholen uit andere kerkgenootschappen die zich tot de vereniging wenden, mogen rekenen op onze ondersteuning.

De vereniging van de Bond van Hervormde Zondagsscholen wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • Het ondersteunen en in stand houden van zondagsscholen
  • Het uitgeven en verspreiden van materialen aan zondagsscholen
  • Leiding en voorlichting geven aan hen die op de zondagsscholen werkzaam zijn

Het beleid van het IKC op het gebied van kinderwerk wordt door de BHZ op maat vertaald naar de eigen achterban. Hier worden eigen keuzes in gemaakt. De beleidsambities van het IKC die door de BHZ uitgevoerd worden zijn verder uitgewerkt in de jaar- en projectplannen van de BHZ.

Hervormd Jeugdwerk (HJW)

Het Hervormd Jeugdwerk (HJW) is een van de jongerenorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland met hart en zorg voor alle jongeren van de aangesloten gemeenten. Wij richten ons specifiek op de gemeenten die behoren bij de Gereformeerde Bond.

Stichting Hervormd Jeugdwerk wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • de organisatie van bijeenkomsten voor bezinning, toerusting en ontmoeting;
  • het beschikbaar stellen van Bijbels verantwoord materiaal voor kinderen en jongeren ten behoeve van gemeentelijk jeugd-, jongeren-, vakantiebijbelweek- en overig evangelisatiewerk en
  • het bieden van toerusting aan kinderen, jongeren en hun ouders en aan leidinggevenden en kerkenraden.

Het beleid van het IKC wordt door het HJW op maat vertaald naar de eigen achterban. Hier worden eigen keuzes in gemaakt. De beleidsambities van het IKC die door het HJW uitgevoerd worden zijn verder uitgewerkt in de jaar- en projectplannen van het HJW.

Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ)

Het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) is een van de twee jongerenorganisaties in de Christelijke Gereformeerde Kerken met hart en zorg voor alle jongeren van de gemeenten. De organisatie richt zich op jongeren van 0 tot 27 jaar, en op hen die om hen heen staan. We denken daarbij aan ambtsdragers, leidinggevenden en ouders. Zo’n 90 gemeenten uit de achterban maken gebruik van de diensten en/of producten van het LCJ.

Stichting Landelijk Contact Jeugdwerk wil met onder andere de volgende middelen aan haar doelstelling werken:

  • Kinderen en jongeren bereiken met Bijbels verantwoord materiaal, toerusting en ontmoetingsmomenten. Zij die al betrokken zijn bij het jeugdwerk, maar ook zij die misschien wel aan de rand van de gemeente leven en overwegen weg te gaan.
  • Ambtsdragers, leidinggevenden en ouders toe te rusten voor en te ondersteunen bij het werk en de zorg voor kinderen en jongeren.
  • Toerusting en ondersteuning op maat voor elke gemeente.

Het beleid van het IKC wordt door het LCJ op maat vertaald naar de eigen achterban. Hier worden eigen keuzes in gemaakt. De beleidsambities van het IKC die door het LCJ uitgevoerd worden zijn verder uitgewerkt in de jaar- en projectplannen van het LCJ.