‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet.’

Kinderen

Kinderen

Het is van belang dat onze kinderen jong tot geloof en bekering komen. Hoe eerder ze het leven buiten zichzelf in Christus leren zoeken, hoe meer ze tot zegen kunnen zijn op de plaats die God hen geeft in de kerk en de samenleving.

Dit betekent in navolging van de grote Herder, de kleine lammeren van de gemeente leiden en weiden. We willen middels het kinderwerk ambtsdragers en leidinggevenden toerusten en ondersteunen bij het werk en de zorg voor kinderen.

Aanbod kinderwerk:

  • Materiaal: Goed in Vorm biedt veel soorten materiaal aan voor kinderen.
  • Toerusting voor kinderwerkers: Bewustwording rondom het belang van kinderwerk in de gemeente.
  • Ondersteunen van zondagsscholen en kinderclubs met (online) diensten en producten.
  • Lezing en workshops: we bieden middels het platform Goed in Vorm lezingen en workshops op het gebied van kinderwerk.
  • Uitleggen Bijbelse kernbegrippen: Via het platform ABC voor kinderen willen we in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijke geloof en gereformeerde belijden aan kinderen doorgeven.

Wil je meehelpen?

Bij deze pijler horen de volgende labels: