ANBI

ANBI

Het IKC beschikt over de ANBI status, waardoor al uw giften aan het IKC fiscaal aftrekbaar zijn. De doelstellingen van onze organisatie zijn verwoord in de missie en de visie. Deze zijn terug te vinden onder het menu 'Over IKC'.

De bezetting van onze medewerkers, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn terug te vinden onder het menu 'Wie zijn wij'.

Specifieke gegevens
Statutaire naam
Stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC)

Datum van oprichting
08 november 2021

Vestigingsplaats
Dordrecht

Rechtsvorm
Stichting

Kamer van Koophandel
84443162

RSIN
863212888

Download hieronder de belangrijkste documenten.

IKC - geconsolideerd

Het IKC werkt nauw samen met het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), het Hervormd Jeugdwerk (HJW) en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ).

Hiervoor is (binnenkort) een gezamenlijk jaarverslag (impact) en geconsolideerde jaarrekening beschikbaar.