Nieuw gereedschap voor jeugdwerk met perspectief!

Toerustingsdag 'Kruistpunt'

17 juli 2023

Vertrouwd jeugdwerk tegen het licht gehouden op interkerkelijke toerustingsdag

D.V. 6 oktober zullen tientallen ambtsdragers, jv-leiders en kinderwerkers uit de gereformeerde gezindte onder leiding van drs. L. (Laurens) Snoek zoeken naar vormen van kerkelijk jeugdwerk die passen bij de tendensen in de huidige christelijke gemeente.

Deelnemers aan de toerustingsbijeenkomst, die wordt gefaciliteerd door het Interkerkelijk Kenniscentrum, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Christelijke Hogeschool Ede, onderzoeken hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in het kerkelijk jeugdwerk. Ze ontvangen praktische tips en nuttige scholing om op een nieuwe manier dienstbaar te zijn aan het zaad van de gemeente.

In veel kerkelijke gemeenten staat het traditionele jeugdwerk onder druk. Corona betekende een versnelling van een trend die al langer zichtbaar was; jeugdverenigingen worstelen met hun voortbestaan. Een grote groep volwassen gemeenteleden zijn enkel op zondag actief en er wordt zelden een beroep gedaan op de jongeren om actief een rol te vervullen in de gemeente.”

Tijdens de Goed in Vorm-toerustingsbijeenkomst wordt een eerlijke diagnose gesteld; alleen traditionelere vormen van jeugdwerk zijn vaak niet meer afdoende om alle jongeren in de kerk te bereiken en te betrekken bij het gemeenteleven. Deelnemers aan de toerustingsbijeenkomst zoeken naar de diepere oorzaken daarvan. En kijken omhoog, naar het Hoofd van de gemeente, Jezus Christus. En zo opent zich een nieuw perspectief, waarin jeugdwerk nog steeds mogelijk blijkt te zijn.

Nieuws