Didactiek godsdienstonderwijs professionaliseert met gereedschapskist

29 september 2022

Didactiek godsdienstonderwijs professionaliseert met gereedschapskist

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) gaat in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) een gereedschapskist voor geloofsonderwijs beschikbaar stellen. Daartoe ondertekenden de partners vorige week een samenwerkingsovereenkomst. Met de trainingen uit de kist kunnen ambtsdragers, docenten en andere leidinggevenden in het kinder- en jeugdwerk hun didactische vaardigheden professionaliseren.

De gereedschapskist ‘Gids in het land van geloof en religie’ moet docenten, leidinggevenden en catecheten helpen om de geloofsleer op een didactisch professionele manier te onderwijzen aan kinderen en jongeren. “In de kerk zitten veel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor kinderen en jongeren”, ziet Lydia van Ginkel, senior jeugdwerkadviseur bij het IKC. “Maar ze hebben regelmatig behoefte aan meer didactische vaardigheden. Datzelfde geldt voor catecheten, die soms wel theologisch onderlegd zijn, maar in onderwijstechniek vaak nog kunnen bijleren. Met deze gereedschapskist willen we zulke mensen helpen.”

Laurens Snoek, docent Godsdienst en Levensbeschouwing aan de CHE en docent Catechetiek en Kerkelijk Onderwijs aan de TUA heeft het concept van de gereedschapskist ontwikkeld. Lydia van Ginkel van het IKC werkt zijn didactische concepten uit in producten zodat ze bruikbaar zijn voor iedereen die didactisch onderlegd kinderen en jongeren wil onderwijzen.

De samenwerkingsovereenkomst werd dinsdag ondertekend door dhr. H.M. Oevermans (CHE), en dhr. W. Kok (IKC). De samenwerkingspartners brengen zo kennis en expertise samen en zetten die in voor producten en diensten voor het onderwijs en de kerken. Middels deze samenwerking realiseren de organisaties de uitvoering van voorgenomen beleid en slaan ze de handen ineen om schouder aan schouder het onderwijs en de kerkelijke gemeenten te dienen.

Nieuws