Geestelijke nood onder jongeren groeit

29 juni 2023

Binnen het IKC wordt gezien dat steeds meer christelijke jongeren pastorale hulp nodig hebben. Stichting Chris en Voorkom! luidde op 22 juni de noodklok, vanwege toename van het aantal adviesgesprekken dat zij met kerken hadden ten aanzien van jeugdpastoraat. Daarnaast publiceerde het Trimbos Instituut op 28 juni een artikel, waaruit bleek dat mentale problemen onder Nederlandse jongeren onverminderd hoog zijn. Het IKC herkent en onderstreept deze signalen en ziet een taak voor kerkelijke gemeenten.

“In feite moeten we de gehele gemeente toerusten”, zo stellen Jan Willem Baars en Laura van der Knijff, die zich namens het IKC inzetten voor toerusting van kerkelijke gemeenten op het gebied van jeugdpastoraat. Het gaat niet alleen om ambtsdragers en leidinggevenden die aan jeugdpastoraat doen. Iedereen in de gemeente kan vanuit zijn of haar eigen plaats en rol bijdragen aan het omzien naar de jonge mensen van de gemeente. Baars: “Een knipoog naar een jongere, even vragen hoe het gaat, kan al verschil maken. Gewone gemeenteleden, in het dagelijks leven, en leidinggevenden van clubs en kringen, vanuit hun rol, hebben zo’n belangrijke functie als sociaal vangnet voor onze jongeren! Een hechte vangnetstructuur helpt bij vroegtijdige signalering van problematieken en kan soms zelfs crisissituaties voor zijn. Dat het vormen van een pastorale gemeenschap met en voor de jongeren nodig is, blijkt vandaag de dag sterker dan ooit!”

Van der Knijff: “Bovendien staat het Nieuwe Testament vol vermaningen aan de christelijke gemeente om naar elkaar om te zien. Zo roept de apostel Johannes daartoe op met het ‘nieuwe gebod van de liefde’ (Joh. 13:34-35). Maar ook Paulus (Rom 13:8) en Petrus (1 Petr. 4:8) geven concrete geboden aan de gemeente om elkaar te eren, aanvaarden, terechtwijzen, dienen, verdragen, vergeven en dergelijke. Dit woordje elkaar benadrukt dus de (mede)verantwoordelijkheid van de gehele gemeente in het omzien! Daarin zijn de jongeren begrepen. Zie naar hen om op hun levens- en geloofsweg en leer hen vroeg om zelf ook zo een veilige en hechte gemeenschap te vormen!”

Bij IKC hebben we een programma dat zich precies hierop richt. We gaan in een plaatselijke gemeente naast de ambtsdragers en leidinggevenden staan, inventariseren wat er al voor moois gebeurt op het gebied van omzien naar jongeren op hun levens- en geloofsweg. Samen kijken we vervolgens wat we kunnen doen om versterking in deze specifieke praktijk aan te brengen.

Meer weten? Neem contact op met Jan Willem Baars (jwbaars@ikc.nu) of Laura van der Knijff (ljvdknijff@ikc.nu).

Nieuws