13 mei 2024

Doopbox geeft kerkenraden middel in handen voor opvoedingsondersteuning

Met de nieuwe doopbox van Geloofwaardig opvoeden en Woord en Daad kunnen kerkenraden doopouders voorzien van waardevolle handreikingen voor de geloofsopvoeding van kinderen. De doopbox bevat materiaal en toerusting over onder andere bijbellezen, bidden, de doop en naastenliefde.

De doopbox is bedoeld als een cadeau om als kerkenraad te geven aan ouders ter gelegenheid van de doop. “Ik denk dat opvoeden in onze tijd steeds moeilijk wordt, gezien de mediacultuur, die van jongs af aan op de kinderen afkomt. Er ligt voor ouders een grote taak. Je hebt als kerkenraad een verantwoordelijkheid om ouders in de opvoeding te stimuleren,” stelt ds. Buijs, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC).

De doopbox is ontwikkeld door Geloofwaardig opvoeden, onderdeel van het IKC, in samenwerking met Woord en Daad. “De doop is een bijzonder moment voor de gemeente, voor de ouders en het kindje dat gedoopt wordt,” aldus Thera Bravenboer van Geloofwaardig opvoeden. “Ouders mogen hun kinderen leren op God te hopen, hen te onderwijzen en biddend uit te zien naar de vervulling van Gods beloften. We merken dat veel ouders zoeken naar manieren om dit in het gezin vorm te geven. De doopbox voorziet ouders vanaf het begin van de opvoeding in deze handreikingen. We bieden materiaal en toerusting over de doop, bijbellezen, bidden en de geloofsontwikkeling van kinderen.”

“Woord en Daad ontwikkelde materiaal dat ouders kan helpen om kinderen te leren om in navolging van de Heere Jezus om te zien naar mensen in nood,” aldus Lisette Koolmees van Woord en Daad. “Het is ons verlangen dat de Heere door het onderwijs van ouders werkt. Zodat kinderen leren om God lief te hebben boven alles en hun naasten als zichzelf. We willen kerkenraden aanmoedigen om dit geschenk aan ouders te geven. Het is steunend om als ouders te merken dat de gemeente in de opvoeding om je heen staat.” De doopbox is te bekijken en te bestellen op www.doopbox.nl.

Nieuws