IKC ondersteunt christelijke ouder met platform Geloofwaardig opvoeden

10 maart 2023

IKC ondersteunt christelijke ouder met platform Geloofwaardig opvoeden

Voor iedereen die ernaar verlangt dat kinderen en jongeren de Heere Jezus (leren) kennen een eigen platform. Dat was de droom waarmee we met het IKC opgericht hebben. Een ruim jaar later is het al zover. We zijn er nu niet alleen voor de catecheet, zondagsschoolleidinggevende, evangelisatiemedewerker, ambtsdrager, kinderwerker, en leidinggevende, maar ook voor belangrijkste opvoeder van allemaal: de ouder!

Geloofwaardig opvoeden biedt ouders een compleet aanbod van materialen en toerusting om hun kinderen in de huidige samenleving op te voeden volgens Bijbelse waarden. Geloofwaardig opvoeden is een onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Het verlangen van het IKC is dat ouders hun kind(eren) niet alleen liefhebben, maar die liefde ook laten zien. Kinderen moeten in hun ouders beleven wat echte liefde is. De bekende theoloog Kohlbrugge zei eens: ‘De ouders zijn de handen van God om hun kinderen op de juiste manier groot te brengen’.

Het opvoedcentrum Geloofwaardig opvoeden onderscheidt zich door interkerkelijk ouders te bedienen met kwalitatief hoogwaardig en bijbelgetrouw materiaal, van de eigen organisatie en organisaties met een vergelijkbare visie. Zo worden ouders geholpen in de christelijke opvoeding met inhoud die zij herkennen en vertrouwen. Uiteindelijk met het doel dat de Heilige Geest door kwetsbare, zondige en afhankelijke ouders heen werkt, zodat kinderen van dood levend worden gemaakt en voor eeuwig met God leven.

Het online leerplein van Geloofwaardig opvoeden biedt ouders een schat aan informatie en praktisch materiaal om te gebruiken met hun kinderen. Zo staan er artikelen, interviews, boekrecensies, blogs en tips voor ouders op de website. Daarnaast is er praktisch materiaal te downloaden wat direct toepasbaar is met kinderen. Het materiaal van Evangeliestek voor ouders heeft hier ook een plek.

Maar Geloofwaardig opvoeden biedt meer dan alleen materiaal. Het platform biedt ook toerusting, zowel op locatie als online. Op het online inspiratieplein staan online cursussen, materiaal voor opvoedkringen en het aanbod van toerustingsavonden voor ouders. Zo leren ouders vanuit de Bijbel naar de opvoedpraktijk te kijken en krijgen ze concrete ideeën aangereikt die in het gezin uitgevoerd kunnen worden. Alles onder de zegen van de Heere.

Nieuws