TUA en IKC gaan samenwerken

24 juni 2022

TUA en IKC gaan samenwerken

Vanaf september 2022 gaan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en de stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) een inhoudelijke samenwerking aan om te komen tot kennisuitwisseling en productontwikkeling. Op 23 juni is daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend door de bestuurders ir. W.J.A. Hanekamp namens de TUA en dhr. W. Kok namens het IKC.

De samenwerking is niet helemaal nieuw; in de praktijk wisten TUA en IKC elkaar al te vinden rondom kennisoverdracht op thema’s als catechese. Maar met deze formele overeenkomst krijgt de samenwerking nog concreter vorm: in de gezamenlijke bezinning, kennisuitwisseling, wederzijdse toerusting en vorming, en productontwikkeling. Beide partijen zien de noodzaak van het verbinden van theorie en praktijk, en de vertaling naar concrete producten en diensten om kerkelijke gemeenten en het christelijk onderwijs mee te kunnen dienen.

De samenwerking zal zich onder andere toespitsen op: de toerusting van ieder die met jongeren werkt in het kader van onderwijs op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing; het professionaliseren van didactische vaardigheden; het aan studenten bieden van leerpraktijkplekken in het werkveld; het ontwikkelen van toerusting op het gebied van kinder- en jeugdpastoraat en pastorale counseling; het ontwikkelen van (e-learning) cursussen voor zowel ambtsdragers en leidinggevenden als voor opvoeders. Ook zullen IKC-professionals gastcolleges verzorgen in het TUA-curriculum over diverse thema’s die het werkveld raken.

Door middel van deze samenwerking realiseren zowel TUA als IKC de uitvoering van voorgenomen beleid en worden handen ineengeslagen om gezamenlijk het onderwijs en kerkelijke gemeenten te dienen.

Nieuws