Oprichting IKC blijkt stap in de goede richting

25 juli 2023

Oprichting IKC blijkt stap in de goede richting

De oprichting van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) markeerde een veelbelovend begin van het toekomstige werk onder kinderen en jongeren binnen en buiten de kerk. In het recent gepubliceerde IKC-jaarverslag blikt de stichting terug op haar eerste jaar.

“De stap om interkerkelijk samen te werken, was spannend, maar is achteraf bezien heel goed geweest”, ervaart bestuursvoorzitter Bert Kalkman. “Het IKC verbindt mensen en kerken over kerkmuren heen. Hoe dat komt? Misschien wel omdat het niet om mensen gaat, maar om de God van mensen. Om God, Die in Jezus Christus, zondaren met Zichzelf wil verzoenen. De kerkgeschiedenis leert ons dat waar het kruis van Christus centraal staat, er naast weerstand ook zegen is. De weerstand maakt afhankelijk, de zegen dankbaar.”

Het IKC is vastberaden om haar missie voort te zetten met dezelfde begeestering die het tot nu toe heeft gekenmerkt. De betrokkenheid van een brede groep mensen, gecombineerd met een interkerkelijke benadering en de inzet van hoogwaardige producten en diensten vormen een aantal van de onmisbare ingrediënten voor toekomstbestendig kinder- en jeugdwerk binnen de gereformeerde gezindte.

Nieuws