29 februari 2024

Nieuwe webshop IKC dienstbaar aan kinder- en jeugdwerk vanuit de kerk

Tien partners die actief zijn in het kinder- en jeugdwerk binnen de gereformeerde gezindte, hebben in februari een gezamenlijke webshop gerealiseerd. In de IKC-webshop is betaald én gratis materiaal te vinden voor de ondersteuning van de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren.

Maandelijks vinden inmiddels gemiddeld ruim tienduizend producten haar weg naar catecheten en evangelisatiemedewerkers, club- en zondagsschoolleidinggevenden, opvoeders en ambtsdragers. Karin Brandwijk beheert samen met een collega de 531 verschillende artikelen die op dit moment via www.ikc.nu/webshop kunnen worden besteld. “De realisatie van de vernieuwde webshop ging gepaard met een forse uitbreiding van onze opslag- en distributieruimte. We verwerken maandelijks 650 bestellingen. De meeste artikelen zijn direct uit voorraad leverbaar. Ze komen terecht in gezinnen en zo’n 800 kerkelijke gemeenten.”

Of het nu een Lijdenstijdpakket voor ouders, een Uitdeelplaat voor missionair werkers of Bijbelstudiemateriaal voor kerkelijk jeugdwerkers is, deze en meer producten zijn te vinden in de IKC-webshop. IKC-bestuurder Willem Kok: “Met deze webshop willen we dienstbaar zijn aan de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren in de kerk en ook daarbuiten. Naast betaalde producten kunnen we, dankzij investeringen van particuliere en zakelijke donateurs, een significant deel van onze materialen en toerusting gratis ter beschikking stellen. Via de IKC-webshop heeft het gratis materiaal en toerusting een prominente plek. Zo zijn we dienstbaar aan iedereen die vanuit de kerk een hart heeft voor onze kinderen en jongeren.”

De webshop is een vervolg op de voormalige webshop van Goed in vorm. Projectleider Lydia van Ginkel: “Het platform Goed in Vorm richt zich op de ondersteuning van ambtsdragers, leidinggevenden, catecheten en evangelisatiemedewerkers. We merken echter dat ons interkerkelijk productaanbod steeds breder werd. Door samen met negen andere partners de beheer en distributie van onze materialen en diensten uit te besteden aan IKC, kunnen wij ons opnieuw focussen op de doorontwikkeling van ons toerustingsplatform.”

De IKC-webshop distribueert naast materiaal en toerusting van Goed in vorm ook producten en diensten van Evangeliestek, Geloofwaardig Opvoeden, Elke Dag Nieuw, Kind en Evangelie, Just Read It!, Moeskruid, Bond van Hervormde Zondagsscholen, Hervormd Jeugdwerk en Landelijk Contact Jeugdwerk.

Nieuws