Ds. J.A. Mol

Lid namens HJW

Ds. J.A. Mol

Ds. J.A. Mol is lid van de Raad van Toezicht en woonachtig in Harskamp.

In het dagelijks leven is hij predikant van de Hervormde Gemeente van Harskamp.

Raad van Toezicht