Particulieren

Word donateur

Wilt u donateur worden? Mede dankzij uw gift kunnen wij ons werk continueren. Wilt u, samen met ons, blijven bidden voor de doorwerking van het Woord door de Heilige Geest van kinderen en jongeren?

U kunt ons op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift.

  1. Doneer via iDeal
  2. Gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL33RABO 0158697766 ten name van 'St. Interkerkelijk Kenniscentrum' (eventueel onder vermelding van een specifiek project)

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij via een structurele donatie.

Periodieke schenking

Wilt u het IKC voor een periode van vijf jaar of langer steunen? Dan kan een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke optie voor u zijn.

Voordelen voor u en voor IKC:

  • Wanneer de gift in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd, mag u deze helemaal aftrekken van uw inkomen.
  • Zonder dat het u extra kost geeft u voordeliger dan wel meer.
  • IKC is voor langere tijd verzekerd van uw financiële steun.

Voorwaarde voor de periodieke schenking is dat er jaarlijks een vast bedrag wordt gegeven, voor minimaal vijf jaar.

Wilt u meer informatie over periodieke schenking? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: mjnhuisman(@)ikc.nu of 06-13183256.

Nalatenschap via een legaat of erfstelling

Wilt u ook na uw leven nog iets betekenen voor jongeren? Door een legaat of erfstelling vast te leggen, kunt u ook bijdragen aan de toerusting en vorming van de volgende generatie.

Door het IKC op te nemen in uw testament levert u een belangrijke bijdrage aan de voortzetting van ons werk. Wilt u meer informatie over nalatenschap? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: mjnhuisman(@)ikc.nu of 06-13183256.