Ondernemers

Ondernemers

Draagt u als ondernemer het jongerenwerk een warm hart toe en wilt u mee helpen investeren in de volgende generatie en de kerk van de toekomst?

Door uw steun maakt u het mogelijk de missie en doelen van het IKC te realiseren. Uw financiële betrokkenheid als ondernemer of bedrijf is voor het IKC onmisbaar.

U kunt als ondernemer of bedrijf ons op de volgende manieren financieel steunen:

Eenmalige gift

Doneer en draag bij via een eenmalige gift.

  1. Doneer via iDeal
  2. Gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL33RABO 0158697766 ten name van 'St. Interkerkelijk Kenniscentrum' (eventueel onder vermelding van een specifiek project)

Doorlopende machtiging

Doneer en draag bij via een structurele donatie.

Meerjarige steun

Bent u bereid het IKC of een specifiek project meerjarig te steunen? Neem dan contact op met fondsenwerver Arie van Vliet: avvliet(@)ikc.nu of 06-46890511.

Steun aan een specifiek project

Heeft u een specifiek project in gedachten dat u een warm hart toedraagt en graag wilt steunen? Neem dan contact op met fondsenwerver Arie van Vliet: avvliet(@)ikc.nu of 06-46890511.