Kerken

Hoe kunt u als gemeente het IKC steunen?

Wilt u het IKC als gemeente steunen? Het IKC is sterk afhankelijk van de bijdragen vanuit de plaatselijke gemeenten. We zijn dankbaar voor onze trouwe en meelevende achterban. Het werk voor onze kinderen en jongeren is werk in Gods Koninkrijk.

We zetten onze gaven en talenten in om de kinderen en jongeren die ons gegeven zijn de weg te wijzen naar de Heere Jezus Christus. Dat is onze missie.

Gebed
Allereerst willen we u vragen om voor ons te bidden. Het is immers geestelijk werk. Samen zijn we diep afhankelijk van de Heilige Geest. Bid of de Heere door Zijn Heilige Geest ons werk wil zegenen en gebruiken. Of Hij het doen wil, naar Zijn belofte. Het gaat om het hart van jongeren.

Financiële bijdrage
Omdat we ons werk nu eenmaal niet zonder geld kunnen uitvoeren, vragen we u als gemeente ook vragen om financiële steun. Door ons met gebed en middelen te ondersteunen, draagt u bij aan de voortgang van het kinder- en jongerenwerk. U kunt ons steunen via een losse gift, maar ook door het IKC op te nemen in uw collecterooster.

Bankgegevens
U kunt uw gift rechtstreeks overmaken op rekeningnummer NL33RABO 0158697766 ten name van 'St. Interkerkelijk Kenniscentrum' (eventueel onder vermelding van een specifiek project). U kunt daarnaast gebruik maken van iDeal.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein Huisman: mjnhuisman(@)ikc.nu of 06-13183256.